H.C. Andersen og C. E. F. Weyse (2)

1-FESTEN-KENILWORTH-001

Sangene – i – Festen paa Kenilworth, – romantisk Syngestykke i tre Acter af  H. C. Andersen. – Musiken af Hr. Professor og Ridder Weyse. Opført første Gang den 6. Januar 1836. Kjøbenhavn. Forlagt af Universitetsboghandler C. A. Reitzel.  Trykt hos Bianco Luno & Schneider. Foto Lars Bjørnsten Odense 2003.

At H. C. Andersen ikke glemmer sine velgører herunder Weyse fremgår af følgende sekvens fra et brev, som H.C. Andersen skrev den 12. marts 1831 til adjunkt C. H. Lorenzen (1807-1859) skrevet mere  end 15 år efter episoden: “…. jeg kom til Kjøbenhavn i 1819 midt under Jøde-Optøierne; snart følte jeg mit vovelige Skridt; men min Tillid til Gud, min barnagtige Drømmen, at jeg skulde og maatte blive noget Stort, styrkede mig; engang skal jeg mundtlig fortælle Dig mine Fata, og Du skal see, jeg har nydt Leilighed til at see Verden fra flere Sider, end min Alder lader Dig troe. Paa en næsten Mirakelfuld Maade tog Gud sig af mig: jeg kom til Siboni for at ansættes i Syngeskolen; han havde just stort Selskab: Weyse, Baggesen og Flere; ganske naturligt fortalte jeg min Lyst for Theatret, min Udflugt i Verden, og det greb dem Alle saaledes, at jeg næste Dag fik nogle og 70 Daler fra Weyse til min Underholdning, som de Alle havde skudt sammen ….”

H.C. Andersen skrev et digt efter Weyses død i 1842 “Paa Kirkegaarden.  † Componisten Weyse  (1842)”

Mange af H.C. Andersen tekster er sat i musik af mange kendte danske komponister således blandt andet Carl Nielsen og C.E.F. Weyse. Weyse havde på grund af hans velgørenhed overfor digteren en stor stjerne hos Andersen. Derfor gik H.C. Andersen tidligt ind på et samarbejde mellem de to på komponistens betingelser. Resultatet af samarbejdet blev syngespillet “Festen paa Kenilworth”, hvorfra man også i dag kender mindst en af sangene, ”Hyrden græsser sine Faar”. Syngespillet blev kun opført 7 gange.

Kilder: hca-brevbase sdu.dk, kb.dk.

Lars Bjørnsten Odense

Sider: 0   1  2