H.C. Andersen og C. E. F. Weyse (1)

1-c-e-f-weyse-001

Komponisten C. E. F. Weyse (1774-1842). Stålstik af Magnus Petersen

H.C. Andersen og C. E. F. Weyse

Andersen fortsatte sin besøg hos kendte københavnere og hans uanmeldte besøg i september 1819 under et middagsselskab hos den ledende synge-kapelmester Giuseppe Siboni på Det Kongelige Teater, hvor digteren Jens Baggesen og komponisten C.E.F. Weyse var på besøg, skulle vise sig at få en væsentlig betydning for H.C. Andersens fremtid. Under middagsselskabet optrådte Andersen med sang, drama og digte. Jens Baggesen var den i selskabet, der kunne se, at der var noget i den knægt og at der engang kun ”blive noget af ham”. Siboni ville sørge for en sanguddannelse af Hans Christians klare og lyse stemme. Dette blev dog aldrig til noget, da hans stemme senere gik i overgang.

H.C. Andersen skrev den 2. juni 1820 i en alder af kun 15 år til en række personligheder herunder C.F. Weyse, at han nu har været næsten et år har været i København og at han drømmer om at blive solodanser og senere skuespiller. Han tjener en lille smule og han ejer kun sko og strømper. Han kan ikke se at han kan skaffe sig penge til livets ophold da hans forældre er fattige folk i Odense. Han beder sine ædelmodige menneskevenner at skænke ham en månedlig skærv og derved gøre ham til et lykkeligt menneske. Han lover at være flittig og kan ikke gengælde noget, men have en evig taknemlighed.

Andersen skriver den 6. august 1820 til Frederik VI bl.a. at Weyse og Siboni har underholdt ham med penge i de 3/4 år han har været i København. Desuden at han kun med smerte kan  modtage penge af professor Weyse, og at der for ham også er trange tider. Andersen skriver at han er ansat på danseskolen indtil han kan få en plads som sanger og skuespiller og håber at majestæten vil betale for hans ophold. Teaterdirektionen skriver senere i anledning af ansøgningen til kongen, At H.C. Andersen mangler såvel talent som udvortes for scenen. De fraråder ham ansættelse i noget som helst fag på teatret og kan heller ikke anbefale en pengeunderstøttelse. Dette medfører efterfølgende et afslag fra kongen til pengeunderstøttelse.

Selvom H.C. Andersen oplevede modgang fik han mange af sine menneskevenner bl.a. Weyse en understøttelse der betød at han kunne fortsætte livet i København.

Komponisten C.E.F. Weyse indsamlede penge til Andersen og der blev aftalt en løbende udbetaling af det indsamlede beløb. Desuden skulle Andersens have undervisning i tysk og dannelse som forudsætning for at komme på Det Kongelige Teater. Se mere om H.C. Andersens møde med København og Det kongelige Teater.

Sider: 0   1  2

H.C. Andersen og vennerne