Christinelund og H.C. Andersen (6)

1-DSC_4894

 Indkørslen til Christinelund ved Præstø 2013

H.C. Andersen har opholdt sig flere gange på ejendommen Christinelund ved Præstø på Sjælland i perioden 1851-1865. Han har boet der i perioden 24. maj 1851 – 2. juni 1851, 10. juli 1854 – 25. juli 1854, 22. april 1863 – 2.  maj 1863, 3. august 1864 –  11. august 1864 samt 27. juli 1865 – 4. august 1865.

22. april 1863 – 2.  maj 1863,

H.C. Andersen sejlede med Zampa til Christinelund.  Det var stormvejr og han ikke klar over om han skulle gå med til Vordingborg for at komme i land ved broen. Imidlertid gik han i land ved Bøget, hvor der var rivende strøm, så roerkarlene måtte springe i vandet da de hele tiden drev på grund. Andersen kørte alene på åben dagvogn i storm og regn, der faldt som hagl i ansigtet og nåede henimod kl. eet Christinelund, hvor han blev hjertelig modtaget, talte meget og var træt.

Dagene blev bl.a. brugt på at skrive på sin spanske rejse. Skrive breve, læse og fortælle til gæster. Går ture på vejen og i skoven og bemærker at skovsyrene står med fine blomster der ligner de hvide anemoner og for hver dag grønnes skoven mere, den kan nok nå med de fleste unge træer, at stå grøn til skiftetid, første maj.

En dag, mens de sad ved bordet gik der ild i skorstenen. For at stoppe ilden stoppede man en fjerdyne øverst i skorstenen. Hele aftenen og natten var muren varm, det brændte derinde. Morgenen efter brændte dynen i skorstenen. Skorstensfejeren blev hentet og skorstenen blev renset. Klokken var næsten ni før han fik kaffe og derpå ild i sin kakkelovn. Dagbogen slutter bl.a. med Træk, Blæst, Tandpine; ikke ret hyggeligt!

Foto og tekst Lars Bjørnsten Odense

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7  8