Christinelund og H.C. Andersen (3)

1-DSC_4900

Parken på Christinelund ved Præstø 2013

H.C. Andersen og Henrik Stampe

Den 22. december 1843 skriver Henrik Stampe et følelsesladet brev til H.C. Andersen: “… Min kjære Ven! Allerede Dagen efter Din Afreise maa jeg begynde paa det Brev, Du har tilladt mig at skrive til Dig, thi jeg længes efter Dig – og det ret oprigtigt, du kjære trofaste Sjæl! det eneste Menneske paa Jorden, med hvem jeg har talt ganske fortroligt, uden at lægge Skjul paa det Ringeste. Du er maaskee ogsaa det eneste Væsen, der ret kunde forstaa en saa forunderlig, af de stridigste Følelser sammensat, Characteer som min, fordi Du selv er en forunderlig Characteer, saa forunderlig elskværdig og nobel, at det ofte næsten er mig uforstaaeligt, at ikke Alle holde af Dig – næsten ligesom jeg; – dog det er jo en Grundsætning, at Smag og Behag ere forskellige i denne Verden, Gud være lovet…..”

Om dette er udtryk for et dybtfølt forhold mellem de to, må forskerne vurdere. En kendsgerning er dog at Henrik Stampe nærede stor interesse for en ung kvinde ved navn Jonna Drevsen, hvis familie H.C. Andersen kendte godt. Senere blev Henrik Stampe og Jonna Drevsen forlovet, gift og fik 4 børn.

Foto og tekst Lars Bjørnsten Odense

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7  8