Illustration af H.C. Andersens eventyr “Flipperne” (2)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Flipperne” (1848) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Shirt-Collar. By Hans Christian Andersen.

“…Jeg maa nok frie til Redekammen! Det er mærkeligt hvor de beholder alle deres Tænder lille Frøken!” sagde Flipperne. “Har de aldrig tænkt paa Forlovelse!”
“Jo det kan de vel nok vide!” sagde Redekammen, “jeg er jo forlovet med Støvleknægten!”
“Forlovet!” sagde Flipperne; nu var der ingen flere at frie til og saa foragtede han det.
En lang Tid gik, saa kom Flipperne i Kasse hos Papirmølleren; der var stort Klude-Selskab, de fine for sig, de grove for sig, saaledes som det skal være. De havde alle meget at fortælle, men Flipperne mest, det var en ordenlig Pralhans…..”

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider: 0   1  2