Illustration af H.C. Andersens eventyr “Flipperne” (1)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Flipperne” (1848) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Shirt-Collar. By Hans Christian Andersen.

“…Der var en Gang en fiin Cavaleer, hvis hele Bohave var en Støvleknægt og en Redekam, men han havde de deiligste Flipper i Verden og det er om Flipperne vi skulle høre en Historie. – De vare nu saa gamle at de tænkte paa at gifte sig, og saa traf det at de kom i Vadsk med et Strømpebaand.
“Nei!” sagde Flipperne, “nu har jeg aldrig seeet nogen saa slank og saa fiin, saa blød og saa nysselig. Maa jeg ikke sprøge om deres Navn?”
“Det siger jeg ikke!” sagde Strømpebaandet.
“Hvor hører de hjemme?” spurgte Flipperne.
Men Strømpebaandet var saa undseelig af sig og syntes at det var noget underligt at svare paa.
“De er nok Livbaand!” sagde Flipperne, “saadan indvortes Livbaand! jeg seer nok de er baade til Nytte og Stads, lille Jomfru!”
“De maa ikke tale til mig!” sagde Strømpebaandet, “jeg synes jeg har slet ikke givet Anledning!”
“Jo, naar man er saa deilig som de!” sagde Flipperne, “det er Anledning nok!”…”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense. 

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider: 0   1  2