Illustrationer til H.C. Andersens eventyr “Fyrtøjet” (2)

Illustrationer til H.C. Andersens eventyr "Fyrtøjet" udført af tegneren Vilhelm Pedersen .

Illustrationer til H.C. Andersens eventyr “Fyrtøjet” udført af tegneren Vilhelm Pedersen 

Illustrationerne af Vilhelm Pedersen og Lorentz Frölich er udført til H.C. Andersens bog “Eventyr og historier for børn” jubilæumsudgave. Udgivet i anledning af H.C. Andersens 100 års dag i 1905. Teksterne under illustrationerne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr “Fyrtøiet” fra 1835 . Teksten fra hele eventyret kan i sin helhed læses på dansk og på engelsk her. Foto Lars Bjørnsten.

Nedenfor bringes uddrag fra eventyret

“…Det vilde nu Kongen ikke sige nei til, og saa tog Soldaten sit Fyrtøi og slog Ild, een, to, tre! og der stod alle Hundene, den med Øine saa store som Theekopper, den med Øine som et Møllehjul og den, der havde Øine saa store som Rundetaarn!

“Hjelp mig nu, at jeg ikke bliver hængt!” sagde Soldaten, og saa foer Hundene ind paa Dommerne og hele Raadet, tog en ved Benene og en ved Næsen og kastede dem mange Favne op i Veiret, saa de faldt ned og sloges reent i Stykker.
“Jeg vil ikke!” sagde Kongen, men den største Hund tog baade ham og Dronningen, og kastede dem bagefter alle de Andre; da blev Soldaterne forskrækkede og alle Folkene raabte: “lille Soldat, Du skal være vor Konge og have den deilige Prindsesse!”
Saa satte de Soldaten i Kongens Kareth, og alle tre Hunde dansede foran og raabte “Hurra!” og Drengene peeb i Fingrene og Soldaterne presenterede. Prindsessen kom ud af Kobberslottet og blev Dronning, og det kunde hun godt lide! Brylluppet varede i otte Dage, og Hundene sad med til Bords og gjorde store Øine…”

Sider: 0   1  2

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales