Illustrationer til H.C. Andersens eventyr “Fyrtøjet” af tegneren Vilhelm Pedersen (1)

Illustrationer til H.C. Andersens eventyr "Fyrtøjet" udført af tegneren Vilhelm Pedersen .

Illustrationer til H.C. Andersens eventyr “Fyrtøjet” udført af tegneren Vilhelm Pedersen 

Illustrationerne af Vilhelm Pedersen og Lorentz Frölich er udført til H.C. Andersens bog “Eventyr og historier for børn” jubilæumsudgave. Udgivet i anledning af H.C. Andersens 100 års dag i 1905. Teksterne under illustrationerne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr “Fyrtøiet” fra 1835 . Teksten fra hele eventyret kan i sin helhed læses på dansk og på engelsk her.

Nedenfor bringes uddrag fra eventyret

En kom en Soldat marcherende hen ad Landevejen: een, to! een, to! han havde sif Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været i Krigen, og nu skulde han hjem. Saa mødte han en gammel Heks paa Landevejen ; hun var saa ækel, hendes Underlæbe hang hende lige ned paa Brystet. Hun sagde: »God Aften, Soldat! hvor du har en pæn Sabel og et stort Tornister, du er en rigtig Soldat! Nu skal du faa saa mange Penge, du vil eje!« »Tak skal du have, din gamle Heks !« sagde Soldaten.
»Kan du se det store Træ?« sagde Heksen og pegede paa det Træ, der stod ved Siden af dem. »Det er ganske hult indeni! Der skal du krybe op i Toppen, saa ser du et Hul, som du kan lade dig glide igennem og komme dybt ned i Træet! Jeg skal binde dig en Strikke om Livet, for at jeg kan hejse dig op igen, naar du raaber paa mig!«

Sider0   1  2

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales