Illustration af H.C. Andersens eventyr “Klods Hans” (2)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Klods Hans” (1855) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: Jack the Dullard . By Hans Christian Andersen.

“…”Det kan jeg lide!” sagde Kongedatteren, “Du kan da svare! og Du kan tale og Dig vil jeg have til Mand! men veed Du, at hvert Ord vi sige og har sagt, skrives op og kommer imorgen i Avisen! ved hvert Vindue seer Du staae tre Skrivere og en gammel Oldermand, og Oldermanden er den Værste for han kan ikke forstaae!” og det sagde hun nu for at gjøre ham bange. Og alle Skriverne vrinskede og slog en Blæk-Klat paa Gulvet.
“Det er nok Herskabet!” sagde Klods-Hans, “saa maa jeg give Oldermanden det Bedste!” og saa vendte han sine Lommer og gav ham Pluddren i Ansigtet.
“Det var fiint gjort!” sagde Kongedatteren, “det kunde jeg ikke have gjort! men jeg skal nok lære det!” –
Og saa blev Klods-Hans Konge, fik en Kone og en Krone og sad paa en Throne, og det har vi lige ud af Oldermandens Avis – og den er ikke til at stole paa!….”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense.

Sider0   1  2

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales