Illustration af H.C. Andersens eventyr “Klods Hans” (1)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Klods Hans” (1855) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: Jack the Dullard. By Hans Christian Andersen.

“… “Hvor skal I hen siden I er i Stadstøiet?” spurgte han.
“Til Hove for at snakke os Kongedatteren til! har Du ikke hørt hvad Trommen gaaer om over hele Landet!” og saa fortalte de ham det.
“Hille den, saa maa jeg nok med!” sagde Klods-Hans og Brødrene loe af ham og red afsted.
“Fader, lad mig faae en Hest!” raabte Klods-Hans. “Jeg faaer saadan en Lyst til at gifte mig. Ta’er hun mig, saa ta’er hun mig! og ta’er hun mig ikke, saa ta’er jeg hende alligevel!
“Det er noget Snak!” sagde Faderen, “Dig giver jeg ingen Hest. Du kan jo ikke tale! nei, Brødrene det er Stads-Karle!”
“Maa jeg ingen Hest faae!” sagde Klods-Hans, “saa ta’er jeg Gedebukken, den er min egen, og den kan godt bære mig!” og saa satte han sig skrævs over Gedebukken, stak sine Hæle i Siden paa den og foer afsted hen ad Landeveien. Hui! hvor det gik. “Her kommer jeg!” sagde Klods-Hans, og saa sang han saa at det skingrede efter. …”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense. 

Sider: 0   1  2

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales