Illustrationer til H.C. Andersens eventyr “Den lille Idas blomster” (2)

Illustrationer til H.C. Andersens eventyr ““Den lille Idas blomster”” 1835 udført af tegneren Vilhelm Pedersen. Foto Lars Bjørnsten Odense

Illustrationer til H.C. Andersens eventyr “Den lille Idas blomster” 1835 udført af tegneren Vilhelm PedersenLittle Ida’s Flowers

“Kan Du huske, hvad Du skulde sige til mig,” sagde den lille Ida, men Sophie saae ganske dum ud og sagde ikke et eneste Ord. “Du er slet ikke god,” sagde Ida, “og de dandsede dog allesammen med Dig.” Saa tog hun en lille Papirsæske, der var tegnet nydelige Fugle paa, den lukkede hun op og lagde de døde Blomster i den. “Det skal være Eders nydelige Liigkiste,” sagde hun, “og naar siden de norske Fættere kommer herhen, saa skal de være med at begrave Eder ude i Haven, at I til Sommer kan voxe op og blive endnu meget smukkere.!”

De norske Fættere vare to raske Drenge, de hed Jonas og Adolph; deres Fader havde foræret dem to nye Flitsbuer, og disse havde de med at vise Ida. Hun fortalte dem om de stakkels Blomster, der vare døde, og saa fik de Lov at begrave dem. Begge Drengene gik foran med Flitsbuerne paa Skuldren, og den lille Ida bagefter med de døde Blomster i den nydelige Æske; ude i Haven blev gravet en lille Grav; Ida kyssede først Blomsterne, satte dem saa med Æsken ned i Jorden, og Adolph og Jonas skjød med Flitsbuer over Graven, for de havde ingen Geværer eller Kanoner.

Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.

Sider: 0   1  2