Illustrationer til H.C. Andersens eventyr “Den lille Idas blomster” (1)

Illustrationer til H.C. Andersens eventyr ““Den lille Idas blomster”” 1835 udført af tegneren Vilhelm Pedersen. Foto Lars Bjørnsten Odense

Illustrationer til H.C. Andersens eventyr “Den lille Idas blomster” 1835 udført af tegneren Vilhelm PedersenLittle Ida’s Flowers

Uddrag af tekst: “Mine stakkels Blomster ere ganske døde!” sagde den lille Ida. “De vare saa smukke iaftes, og nu hænge alle Bladene visne! Hvorfor gjøre de det?” spurgte hun Studenten, der sad i Sophaen; for ham holdt hun saa meget af, han kunde de allerdeiligste Historier og klippede saadanne morsomme Billeder: Hjerter med smaa Madammer i, der dandsede; Blomster og store Slotte, hvor Dørene kunde lukkes op; det var en lystig Student! “Hvorfor see Blomsterne saa daarlige ud i Dag?” spurgte hun igjen, og viste ham en heel Bouquet, der var ganske vissen.

“Ja veed Du, hvad de feile!” sagde Studenten. “Blomsterne have været paa Bal i Nat, og derfor hænge der med Hovedet!”
“Men Blomsterne kunne jo ikke dandse!” sagde den lille Ida.
“Jo,” sagde Studenten, “naar det bliver mørkt og vi andre sove, saa springe de lystigt omkring; næsten hver evige Nat har de Bal!”
“Kan der ingen Børn komme med paa det Bal?”
“Jo,” sagde Studenten, “smaabitte Gaaseurter og Lillieconvaller!”
“Hvor dandse de pæneste Blomster,” spurgte lille Ida. “Har Du ikke tidt været ude af Porten ved det store Slot, hvor Kongen boer om Sommeren, hvor den deilige Have er med de mange Blomster? Du har jo seet Svanerne, der svømme hen til dig, naar Du vil give dem Brødkrummer. Derude er rigtigt Bal, kan Du troe!”

Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.

Sider: 0   1  2

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales