H.C. Andersen og den keramiske frise i Holstebro (4)

”Nej , nu er der jo gået 2 år imellem disse her på skolen, så jeg har næsten glemt hvordan det var. Indenfor min slags virksomhed, i forhold til andre virksomheder, er jo at de ting jeg laver, altid er prototyper, og kommer aldrig i produktion, som de gør f.eks. på en fabrik. Der er jo kun en’ af hver, og man skal hele tiden opfinde noget nyt.”

Bjørn Nørgaard er en mand med mange ideer. Og det er bestemt ikke tilfældigt hvilke personligheder han har valgt til dette kunstprojekt på skolen.

Personlighederne Grundtvig, H.C. Andersen, Søren Kierkegaard og Karen Blixen, er valgt med omhu. Bjørn Nørgaard fortæller at han og hans kone i 1992 sad og fandt på en masse ideer til hvem der skulle med på relieffet, og deres grundide var faktisk at der bare skulle repræsenteres så mange danske digtere og forfattere som muligt, men grunden til at de valgte at sortere i udvalget var som han sagde. ”Men jeg kunne simpelthen ikke holde tanken ud om at jeg skulle modellere alle de hoveder. Så fik vi pludselig en kanon ide”.

Foto: Bjørn Nørgaard 2005

Ideen var at Bjørn Nørgaard og hans kone i stedet fandt frem til, at vælge 4 personligheder, som alle var verdensberømte, og alle fire havde udover deres særegne kunst, et liv der var en historie i sig selv og en del af deres forfatterskab. ”Man kan langt fra sige at de var almindelige forfattere. Udover det, så repræsenterer de også 4 forskellige genrer”. Bjørn Nørgaard uddyber ivrigt: ”Grundtvig blev valgt fordi han er i en hel særlig kategori for sig, da han hverken er forfatter eller digter. H.C. Andersen var eventyrdigter, Kierkegaard var filosof og Karen Blixen var forfatter.

Efter en halv times tid, hvor Oculus’ udsendte intenst har lyttet til den lille mand, bevæger vi os op mod de omtalte relieffer. Grunden til at Bjørn N. himself i øjeblikket befinder sig på skolen er at er ved at sætte det sidste og fuldførende del af kunstværket, nemlig relieffet med Karen Blixen. Men hvor stor en del af arbejdet deltager Bjørn Nørregaard egentlig selv i ? ( Da vi har bemærket at ingen af mændene i blåt kansas outfit og med murerkasketter der har lusket rundt ved reliefferne den sidste uges tid, kan identificeres med kunstneren?)

Alle foto ovenfor: Lars Bjørnsten 2005 og 2010

Sider:   1  2  3  4  5  6