Illustration af H.C. Andersens eventyr “Det gamle Hus” (2)

 

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Det gamle Hus” (1848) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Old House. By Hans Christian Andersen

“…Og saa kom den lille Dreng ind i Stuen hvor Karnappet var og hvor den gamle Mand sad.
“Tak for Tinsoldaten, min lille Ven!” sagde den gamle Mand. “Og tak fordi du kommer over til mig!”
“Tak! Tak!” eller “Knak! Knak!” sagde det i alle Meublerne; de vare saa mange at de næsten stode hverandre iveien for at see den lille Dreng.
Og midt paa Væggen hang et Skilderi med en deilig Dame, saa ung, saa glad, men ganske klædt paa, som i gamle Dage, med Pudder i Haaret og Klæder, som stode stive; hun sagde hverken “tak” eller “knak,” men saae med sine milde Øine paa den lille Dreng, som strax spurgte den gamle Mand: “hvor har du faaet hende?”
“Omme hos Marskandiseren!” sagde den gamle Mand. “Der hænge saa mange Billeder; Ingen kjende eller bryde sig om dem, for de ere begravede Allesammen, men i gamle Dage har jeg kjendt hende og nu er hun død og borte i et halvhundrede Aar!”
Og under Skilderiet hang bag Glas en Bouquet visne Blomster; de vare vist ogsaa et halvhundrede Aar, saa gamle saae de ud. Og Perpendikelen paa det store Uhr gik frem og tilbage og Viseren dreiede og Alting i Stuen blev endnu ældre, men det mærkede de ikke…”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0   1  2  3