Illustration af H.C. Andersens eventyr “Det gamle Hus” (3)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Det gamle Hus” (1848) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Old House. By Hans Christian Andersen

“….”Lad mig see ham!” sagde den unge Mand, loe og rystede saa med Hovedet. “Ja ham kan det nu ikke være, men han husker mig paa en Historie med en Tinsoldat jeg havde, da jeg var en lille Dreng!” og saa fortalte han sin Kone om det gamle Huus, og den gamle Mand, og om Tinsoldaten han sendte over til ham, fordi han var saa skrækkelig ene, og han fortalte det saa akkurat, som det virkelig havde været, saa at den unge Kone fik Taarer i Øinene over det gamle Huus og den gamle Mand. “Det kan dog være at det er den samme Tinsoldat!” sagde hun, “jeg vil gjemme den og huske paa Alt hvad Du har fortalt mig; men den gamle Mands Grav maa Du vise mig!” “Ja den veed jeg ikke,” sagde han, “og Ingen veed den! alle hans Venner vare døde, Ingen passede den og jeg var jo en lille Dreng!”…”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0   1  2  3