Illustration af H.C. Andersens eventyr “Den grimme Ælling” (3)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Den grimme Ælling” (1844) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Ugly Duckling. By Hans Christian Andersen

“….Det gjør ikke noget at være født i Andegaarden, naar man kun har ligget i et Svaneæg! Den følte sig ordenlig glad over al den Nød og Gjenvordighed, den havde prøvet; nu skjønnede den just paa sin Lykke, paa al den Deilighed, der hilsede den. – Og de store Svaner svømmede rundt omkring den og strøge den med Næbet. I Haven kom der nogle smaa Børn, de kastede Brød og Korn ud i Vandet, og den mindste raabte: “Der er en ny!” og de andre Børn jublede med: “ja der er kommet en ny!” og de klappede i Hænderne og dandsede rundt; løbe efter Fader og Moder, og der blev kastet Brød og Kage i Vandet, og Alle sagde de: “Den nye er den smukkeste! saa ung og saa deilig!” og de gamle Svaner neiede for den. Da følte den sig ganske undseelig og stak Hovedet om bag Vingerne, den vidste ikke selv hvad! den var altfor lykkelig, men slet ikke stolt, thi et godt Hjerte bliver aldrig stolt! den tænkte paa, hvor den havde været forfulgt og forhaanet, og hørte nu Alle sige, at den var den deiligste af alle deilige Fugle; og Sirenerne bøiede sig med Grenene lige ned i Vandet til den, og Solen skinnede saa varmt og saa godt, da bruste dens Fjedre, den slanke Hals hævede sig, og af Hjertet jublede den: “saa megen Lykke drømte jeg ikke om, da jeg var den grimme Ælling!”….”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense.

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider: 0     2  3