Illustration af H.C. Andersens eventyr “Den grimme Ælling” (1)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Den grimme Ælling” (1844) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Ugly Duckling. By Hans Christian Andersen

“…Og saa kom de ind i Andegaarden. Der var en skrækkelig Støi derinde, thi der var to Familier, som sloges om et Aalehoved, og saa fik dog Katten det. “See, saaledes gaaer det til i Verden!” sagde Ællingemoderen, og slikkede sig om Snabelen, for hun vilde ogsaa have Aalehovedet. “Brug nu Benene!” sagde hun, “see, at I kunne rappe Jer, og nei med Halsen for den gamle And derhenne! hun er den fornemste af dem Alle her! hun er af spansk Blod, derfor er hun svær, og see I, hun har en rød Klud om Benet! det er noget overordentligt deiligt, og den største Udmærkelse nogen And kan faae, det betyder saameget, at man ikke vil af med hende, og at hun skal kjendes af Dyr og af Mennesker! – Rap Jer! – ikke ind til Beens! en velopdragen Ælling sætter Benene vidt fra hinanden, ligesom Fader og Moder! see saa! nei nu med Halsen og siig: rap!” Og det gjorde de: men de andre Ænder rundt om saae paa dem og sagde ganske høit: “see saa! nu skal vi have det Slæng til! ligesom vi ikke vare nok alligevel! og fy, hvor den ene Ælling seer ud! ham ville vi ikke taale!” – og strax fløi der en And hen og bed den i Nakken. “Lad ham være!” sagde Moderen, “han gjør jo Ingen noget!” “Ja, men han er for stor og for aparte!” sagde Anden, som bed, “og saa skal han nøfles!”…”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense. 

Sider: 0     2  3

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales