Illustrationer af H.C. Andersens eventyr “De vilde svaner” (3)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “De vilde svaner” (1838) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Wild Swans By Hans Christian Andersen (1838)

“…. I det samme kom en stor Hund springende frem fra Krattet, og strax efter een, og endnu een; de gjøede høit, løb tilbage, og kom frem igjen. Det varede ikke mange Minuter, saa stode alle Jægerne udenfor Hulen, og den smukkeste iblandt dem var Landets Konge, han traadte hen til Elisa, aldrig havde han seet en skjønnere Pige.
“Hvor er Du kommet her, Du deilige Barn!” sagde han. Elisa rystede med Hovedet, hun turde jo ikke tale, det gjaldt hendes Brødres Frelse og Liv; og hun skjulte sine Hænder under Forklædet, at Kongen ikke skulde see, hvad hun maatte lide.
“Følg med mig!” sagde han, “her maa Du ikke blive! er Du god, som Du er smuk, da vil jeg klæde Dig i Silke og Fløiel, sætte Guldkronen paa dit Hoved, og Du skal boe og bygge i mit rigeste Slot!” – og saa løftede han hende op paa sin Hest; hun græd, vred sine Hænder, men Kongen sagde: “Jeg vil kun din Lykke! eengang skal Du takke mig derfor!” og saa foer han afsted mellem Bjergene, og holdt hende foran paa Hesten, og Jægerne joge bagefter….

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense.

Sider:  1  2  3  4