H.C. Andersen og slot Breitenburg (4)

 Statsminister Konrad Ranzau til Breitenburg 1773- 1845. Litografi. Foto Lars Bjørnsten Odense 2002

H.C. Andersens møde med grev Konrad Rantzau-Breitenburg

En dag, jeg sad i min lille stue i Nyhavn, dengang på Charlottenborgs side, bankede det på døren, en fremmed mand, med et fint, venligt ansigt. Jeg havde aldrig set ham før, trådte ind og det var nu afdøde grev Conrad Rantzau-Breitenburg, en holstener og daværende statsminister. Han elskede poesi, var opfyldt af Italien og ville aflægge et besøg hos Improvisatorens forfatter. Min bog havde han læst i originalsproget, og følte sig levende opfyldt af den. Han havde ved hoffet og i sin kreds på det varmeste erklæret sig for den.

Han stod i stor anseelse, var erkendt som en mand med smag og kendskab til litteratur, et ægte ridderligt sind. I sin ungdom havde han rejst meget, opholdt sig længe i Spanien og Italien og hans dom blev således af stor betydning. Ham var det, der opsøgte digteren og stille trådte han ind i min lille stue, udtalte sin tak og kærlighed for min bog: Han bad mig besøge sig og spurgte mig uforbeholdent, om der intet var, hvori han kunne virke til gavn for mig. Jeg antydede, hvor tungt det var at måtte skrive for at leve, ikke at kunne, sorgløs for det nødvendige, udvikle sig og virke, og han trykkede kærligt min hånd og lovede at blive mig en virksom ven, og det blev han.

H.C. Andersen får rejseunderstøttelse efter at Conrad Rantzau-Breitenburg, Collin og H.C. Ørsted i det stille har arbejdet for det i forhold til Kong Frederik den Sjette.

Fra H.C. Andersens “Mit livs eventyr VII”

Sider:   1  2  3  4  5