H.C. Andersen og slot Breitenburg (3)

Schloss Breitenburg og parken anno 2010.

H.C. Andersen og Grev von Ranzau og slottet i Breitenburg

H.C. Andersens tilknytning til dette grevefamilien og slottet i Breitenburg kan bl.a. ses af breve, rejsebeskrivelsen “En digters Bazar” og i Andersens selvbiografi “Mit livs Eventyr”. H.C. Andersen har besøgt slottet flere gange ialt 3 gange:

1840: Rejste fra Kiel 2. november over Neumünster til slottet Breitenburg ved Itzehoe for at besøge rigsgreve Conrad Rantzau-Breitenburg. Opholdt sig på Bretenburg i perioden 3-5. november 1840.

1843: Den 2. februar 1843 rejste H.C. Andersen fra Itzehoe til Breitenburg, hvor han opholdte sig i perioden 3 – 19. februar 1843 samt i perioden 12-14. juni 1843.

1844: Andersen opholdte sig 25. maj – 14. juni 1844 på Breitenburg Slot

Umiddelbart før H.C. Andersen starter sin beskrivelse i “Mit livs Eventyr“, af mødet med greven og Breitenburg skriver han de berømte ord “at rejse er at leve”. Andersen havde flere invitationer således også til at besøge Grev Rantzau-Breitenburg i det smukke Holsten. Andersen skriver, at denne rejse måske ikke var den længste , men vist den mest interessante. H.C. Andersen syntes godt om slottet, det var hjemligt og godt og der var ro til læse og skrive.

Han gjorde forskellige småudflugter i omegnen. Greven var syg og svækket og udtalte: “…sin Glæde over min Erkjendelse i Udlandet som Digter, sit Venskab for mig, og sagde tilsidst: »ja, min unge Ven, Gud vil vide det, men jeg har den visse Tro, det er i Aar sidste Gang, vi To samles her! min Tid vil snart være omme!« Han saae paa mig med et saa alvorligt Blik, det gik mig til Hjertet, jeg havde intet Ord at sige! vi vare just nær ved Kapellet; han aabnede en Laage mellem nogle Hækker, og vi stode i en lille Have med en græsbevoxet Grav foran en lille Bænk. »Her vil De finde mig, naar De næste Gang kommer til Breitenburg!« sagde han, og hans sørgelige Ord bleve sande, han døde Vinteren efter i Wiesbaden; jeg mistede en Ven, en Beskytter, et ædelt, fortræffeligt Hjerte” ( Fra Mit livs eventyr )

Lars Bjørnsten

Sider:   1  2  3  4  5