H.C. Andersen og slot Breitenburg (1)

Breitenburg i Tyskland 8 maj 2010. Foto: Lars Bjørnsten

 Tegning af H. C. Andersen af Breitenburg i Tyskland 4 november 1840″.

 H.C. Andersen kendte grev Conrad Rantzau-Breitenburg (1773-1845), som boede på Schloss Breitenburg. Han bevirkede, at H.C. Andersen ved kongelig resolution fik en årlig understøttelse på 400 rigsdaler. H.C. Andersen besøgte flere gange greven på Schloss Breitenburg.

Læs videre på de næste sider:   1  2  3  4  5