Illustrationer af H.C. Andersens eventyr “Boghveden” (2)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Boghveden” (1842) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: “The Buckwheat“ By Hans Christian Andersen (1842)

“…..”Luk dine Blomster og bøi dine Blade!” sagde det gamle Piletræ, “see ikke op mod Lynet, naar Skyen brister, selv Menneskene tør det ikke, thi i Lynet kan man see ind i Guds Himmel, men det Syn kan selv gjøre Menneskene blinde, hvad vilde der da ikke skee med os Jordens Væxter, vovede vi det, vi, som ere langt ringere!”
“Langt ringere!” sagde Boghveden. “Nu vil jeg just see ind i Guds Himmel!” og den gjorde det i Overmod og Stolthed. Det var, som hele Verden stod i Ildslue, saaledes lynede det.
Da det onde Veir siden var forbi, stod Blomster og Korn i den stille rene Luft, saa forfriskede af Regnen, men Boghveden var brændt kulsort i Lynet, den var nu død, unyttig Urt paa Marken….”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense.

Sider: 1  2