Illustrationer af H.C. Andersens eventyr “Boghveden” (1)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Boghveden” (1842) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: “The Buckwheat” By Hans Christian Andersen (1842)

“… Jeg skal fortælle, hvad Graaspurven har sagt mig, og Graaspurven har hørt det af et gammelt Piletræ, der stod ved en Boghvede-Ager og staaer der endnu. Det er saadant et ærværdigt stort Piletræ, men runkent og gammelt, det er revnet lige midt i og der voxer Græs og Brombær-Ranker ud af Revnen; Træet hælder for over og Grenene hænge lige ned mod Jorden, ligesom om de kunde være et grønt, langt Haar.
Paa alle Markerne rundt om voxte Korn, baade Rug, Byg og Havre, ja den deilige Havre, der seer ud, naar den er moden, ligesom en heel Mængde smaa gule Kanarifugle paa en Green. Kornet stod saa velsignet, og jo tungere det var des dybere bøiede det sig i from Ydmyghed.
Men der var ogsaa en Ager med Boghvede, og den Ager var lige ud for det gamle Piletræ; Boghveden bøiede sig slet ikke, som det andet Korn, den kneiste stolt og stiv!
“Jeg er vel saa riig, som Axet,” sagde den, “jeg er desuden meget smukkere; mine Blomster ere skjønne, som Æbletræets Blomster, det er en Lyst at see paa mig og mine! kjender Du nogen prægtigere end os, Du gamle Piletræ!”
Og Piletræet nikkede med Hovedet, ligesom det vilde sige: “jo det gjør jeg rigtignok!” men Boghveden struttede af bare Hovmod og sagde: “det dumme Træ, det er saa gammelt at der voxer Græs i Maven paa det!”
Nu trak der et skrækkeligt ondt Veir op; alle Markens Blomster foldede deres Blade, eller bøiede deres fine Hoveder, mens Stormen foer hen over dem; men Boghveden kneisede i sin Stolthed.
“Bøi dit Hoved, som vi!” sagde Blomsterne….”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense. 

Sider: 1  2

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales