Klokkedybet, Åmanden og Odense Å (1)

klokkedybet-odense

Klokkedybet i Odense Å. Foto Lars Bjørnsten Odense 2013

Albanigade-broen over Odense å er hårdt belastet dagen igennem af stærk trafik , der skal skal igennem byens centrum for at komme fra syd til nord. De færreste tænker på at de kører over en bro ved et legendarisk sted på Odense Å. Et sted, hvor man mener at H.C. Andersens eventyr “Klokkedybet” har sit hjemsted. Klokkedybet skulle være det sted i Odense å, hvor der er længst til bunden. Det vides dog ikke, som  det påstås at åen her skulle være bundløs.

Klokkedybet” optræder ikke kun i eventyret , men også i H.C. Andersens roman O.T. (som er forkortelsen af Odense Tugthus) heri lyder det bl.a. ” ….. Der stod, i Grevens Feide, den gamle Bispegaard, hvor Beldenak residerede!« sagde Sophie. »Der foran i Aaen er Klokkedybet, hvor en Klokke er fløiet ud fra Sanct Albani Taarn. Der er bundløst! Hvergang rige Folk i Odense døe, saa ringer det under Vandet!«»Det er en hæslig Tanke!« sagde Otto; »at det ringer i Dybet, naar de skulle døe!« . »Saaledes maa man nu ikke tage det!« sagde Sophie leende, og flagrede fra den Historie. »Odense har mange Mærkværdigheder,« sagde hun, »lige fra en Kongenshave med Svaner i, til et stort grundmuret Theater, som har det tilfælleds med La scala og flere italienske, at det er bygget paa Rudera af et Kloster ….”

Sider:  0   1  2  3