H.C. Andersen og Aalborg (3)

Domkirken Budolfi Kirke i Ålborg. Foto Lars Bjørnsten Odense

H.C. Andersen møder i bispegården i Odense en maler fra Aalborg med Frederik den 7des portræt malet, som han ønskede skulle opstilles i bispegaarden. Tanken var at H.C. Andersen skulle stå for indsamlingen, men der var vanskeligt for ham da han var gæst. Enden blev dog, at han skulle subskribere på et stentryk af billedet som skulle koste 2 Rdlr. Der er åbenbart en del sladder i Aalborg og nævner bl.a. at det denne gang var om Fru Bjerring og han er bange at Fru Sophie Ørsted er lidt af “Bagtalelsens Skole”. Desuden hører han at folk vil forlove ham med Frøken Bjerring.”

Da H.C. Andersen rejste fra byen var der samlet en del mennesker, og han fik buketter af Frøknerne Worre, Sødring, Knudsen og Fru Nathan; Biskoppen i Ålborg kom selv og sagde “Lev vel” . Nathan udbragte sammen med folk et hurra. Igennem årene 1861-1875 har der været en livlig korrespondance mellem H.C. Andersen og med Frøken Anna Bjerring i Aalborg, hvilket dagbøgerne ( se næste side) bevidner. Dahlstrøms skrev også tit sammen med H.C. Andersen og han fik fra dem et telegram i anledning af hans modtagelse af kommandørordenen. På rejse nordover sejlede han med pram over Limfjorden til Nørre Sundby. På de mange rejser hører han om eller støder på folk fra Ålborg .

Lars Bjørnsten april 2003

Sider:  1  2  3  4