H.C. Andersens ophold på Bregentved juli 1842

Fra Bregentved Have. Foto Lars Bjørnsten Odense 2010

H.C. Andersens ophold på Bregentved

Dagbog fra en sommerferie i 1842 med ophold på Gisselfeld, Bregentved og Glorup. H.C. Andersen ankommer den 30. juni 1842 til Gisselfeld. Den 7. juli 1842 kører han over til Bregentved. Den 11. juli 1842 returnerer han til Gisselfeld, hvor han er indtil 14. juli, hvor han tager tilbage til Bregentved. Her er han indtil den 2. august 1842, hvor der er afrejse til Glorup på Fyn.

7. juli 1842 – 11. juli 1842 Bregentved

Den 7. juli 1842 kører H.C. Andersen fra Gisselfeld over til Bregentved for at besøge lensgreve A. W. Moltke. Dagen efter noterer han i sin dagbog at have på Bregentved er som en have i England og at haven er for stor til Danmark. Om aftnen er de på køretur til Jomfruens Egede og ser her at “Storken har kastet en Stork ned der gaaer paa Mistbenkerne og piber og seer mod den hjemlige Rede. — Svanerne have Unger og ere meget irritabile”.

H.C. Andersen skriver om opholdet på Bregentved Jeg har det her greveligt godt. Han føler at han er i en slags fe hule, hvor bladenes kritik kommer som en luftning og minder om den urolige sø uden for. Ligesom dengang har var i den blå grotte på Capri, hvor den lette krusning på vandoverfladen ved åbningen tydede på den bevægende sø udenfor.

Der er besøg på herregården Thurebyholm, som gjorde et særligt indtryk på Andersen, han noterer i sin dagbog at der var en kolossal seng, en gammeldags have med nye anlæg. Enkens bolig med hendes portræt, som en moppes, Schiller lå på bordet. Den gamle stygge datter og den fulde gartner! Han var hjemme på Bregentved kl 12½ og havde lidt tandpine. Søndag var Andersen i kirke med den grevelige familie i stolen i deres kapel , som er et elegant katolsk præget kapel. Orgelet klang smukt og alt var som i et eventyr. Om aftenen har han læst højt af Bazaren og i Eventyr.

Mandag den 11. juli 1842 spadserede han i dejligt varmt vejr, spadseret i den storartede have og kom i en afdeling af haven ,hvor han ikke har været før. H.C. Andersen var ifølge dagbogen sanselig stemt og havde en lidenskab i blodet der næsten var dyrisk og havde en vild trang efter en kvinde for at kysse og omfavne, ganske som dengang han var i Syden. Da han nåede tilbage blev blodet roligere. Senere på dagen kørte han til Gisselfeld for at blive præsenteret for hertugen og hertuginden på Augustenborg. Andersen opholdte sig på Gisselfeld indtil den 14. juli 1842, hvor han var tilbage på Bregentved.

12. juli 1842 – 14. juli 1842. På Gisselfeld

14. juli 1842 – 2. august 1842 Bregentved

Han føler sig meget hjemme på Bregentved. Andersen fordriver tiden med at spadsere i haven og marken og ved søen, sejler på kanalerne, skrive breve, læse romaner og med bl.a. at lave blomster – lotteri, lavet vers med enderim, fortælle eventyr som underholdning. Desuden foretager han ture til Vemmetofte, Jomfruens Egede, Dalby Kirke, Karisegårde, Den hellige fru Marthes kilde, Karise Kirke, Elverhøi, Hellested, Juellinge, Thurebyholm

I anledning af Maria Moltkes 15 års fødselsdag den 23 juli 1842 havde H.C. Andersen den 22. juli 1842 skrevet en vise til hende. På selve fødselsdagen blev visen sunget. Det lille lysthus i haven er pyntet med guirlander og kranse . Der blev drukket chokolade og spist og desuden blev H.C. Andersens sang sunget:

Storke Steie høit i Reden,
Saae Du nogen Kyst
Hvor der var et saadant Eden
Som Marias Lyst?
Her kun Rosen kaster Skygge,
Her boer Barnehjertets Lykke!
Kom og see Dig om hernede,
Stork! flyv fra din Rede!

Ud mod Vandet, eensomt stille
Et idyllisk Digt,
Ligger Huset, det er lille,
Men saa nydeligt!
Her er Kammer, Kjøkken, Stue,
Meubler, som er værd at skue,
Alt, saavelsom Syltetøiet,
Sødt fortryller Øiet!

Stork! Du maa Dig ei genere,
Kom Du kun, som Gjæst!
Du i Dag kan gratulere,
Det er Fødselsfest;
Derfor pyntet er med Krandse,
Derfor synge vi og dandse,
Kom Du kun med din Familie,
Og dands med paa Tillie!

Lille Huus i Træets Skygge,
Ved den stille Aa,
Du som rummer Barnets Lykke,
Mange Aar skal staae,
Som et Eventyr i Lunden,
Som en Drøm i Morgenstunden,
Som Marias lille Rige,
Hil Dig, Elskelige!

Tirsdag den 26 Juli 1842 begyndte H.C. Andersen på Svaneungen, som senere blev til eventyret om “Den grimme ælling“.

I den sidste uge H.C. Andersen var på Bregentved besøgte han Faxe og gruberne her, hvor der er koraller og kalk og med en stor udsigt til Møn. Dagen før hans afrejse var det Grevinde Marie Elisabeth’s fødselsdag. Der var et stort taffel med illumination i haven og blus på kanalerne. H. C Andersen havde skrevet en vise med små vers med skamlerne. Den 2. august 1842 rejste H.C. Andersen videre til Glorup på Fyn.

Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13