H.C. Andersens beskrivelse af Bregentved

Herregården Bregentved august 2010. Foto Lars Bjørnsten 2010

Bregentved i dag

Da H.C. Andersen besøgte Bregentved, så Bregentved meget anderledes ud end som man ser den i dag. Det nuværende hovedbygning er opført 1887-91 af arkitekt Axel Berg i rokoko stil af mursten, der er afskurede og hvidtede, med sandstensdekorationer og med mansardtag, der er dækket dels med blå glaserede tegl, dels med kobber. Den består af 3 sammenbyggede, 2 etager høje fløje. Nordfløjen er fra 1650 og er er ombygget i 1731-1736 af arkitekt Laurids de Thurah. Parken på Bregentved er på 20 hektar

H.C. Andersens beskrivelse af Bregentved

H.C. Andersens opfattelse af det gamle Bregentved kan illustreres ved følgende uddrag af breve til henholdsvis Henriette Hanck og Signe Læssøe. Henriette Hanck i brev af 24. juli 1842. På Bregentved er en anden natur end på Gisselfeldt. Alt er i en større stil end på det venlige Gisselfeldt. Bregentved er et fyrsteligt moderne slot midt i en engelsk park, Alt er her for storartet til at man kan huske på det lille Danmark. Det er som om man befinder sig i England. Hele haven er gennemskåret af kanaler, en del er i fransk stil, en anden i engelsk. Dyrehaven hælder sig op til haven og flere søer, sejlbare sågar, strækker sig mellem det grønne. For at glæde hende og for at få breve skriver han følgende “…”Hør veed De hvad! De kunde gjerne skrive mig et lille Brev til, thi Naturens Røst herude er nu meget god, men Venners og Veninders er det ikke mindre”.., H.C.Andersen i brev til Signe Læssøe 6. august 1842: “…Sommer-Livet i Sjælland var det smukkeste jeg har kjendt! De skulde ret see den Natur ved Gisselfeldt og Bregentved, blev den klippet ud af Landet og i sin bedste Belysning sendt om i Verden den vilde nævnes som en Skjønhed…”

Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13