H.C. Andersens besøg på Bregentved

Litografi herregården Bregentved ca. 1850. Kilde Wikipedia

 H.C. Andersens besøg på Bregentved

H.C. Andersen har været på Bregentved i årene 1839, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1874. Tre af opholdene var af længere varighed 1842,1848 og 1874. Det første ophold var afbrudt af nogle dages ophold på Gisselfeld

  • 7. juli 1842 – 11. juli 1842 Bregentved
  • 14. juli 1842 – 2. august 1842 Bregentved
  • 23. december 1848 – 31. december 1848 Bregentved
  • 3. juli1874 – 27. juli1874 Bregentved

Bregentveds historie

Bregentved er en gammel sædegård, der nævnes først gang i 1319, da kong Erik Menved skænkede Bregentved til Ringsted Kloster. Gården ligger 3 km øst for Haslev , i Haslev Sogn, Faxe Kommune. Fra slutningen af 1300 tallet var gården i adelseje, bl.a. slægten Krognos i 1500 tallet. I 1718 blev den købt af kong Frederik 4., og i 1746 skænkede kong Frederik 5. Bregentved til A.G. Moltke, hvis slægt siden har ejet den. Han oprettede grevskabet Bregentved (1750-1922), der også omfattede hovedgårdene Juellinge og Turebyholm. Læs mere udførligt om Bregentveds historie her!

Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13