Andersen Parken i Shanghai ligger i et stort sumpet område (9)

 

Andersen Parken ligger i et stort sumpet område, der gennem strømmes af diverse vandløb. Hele området er under udvikling og ved at blive drænet. Området rummer udover parken, boliger, forretninger m.m. De få lokale beboere tiltrækkes af vandløbene og kan bruges til lidt fiskeri.

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

Store bygninger skyder op overalt på de tidligere rismarker. Ikke alene bygninger til Andersen temapark , men også bygninger til boliger bl.a Yanlord Townhouse.

Foto: Lars Bjørnsten 17. september 2010