Skitse af Hans Christian Andersen parkens overordnede plan (5)

Ovenfor ses et udsnit af en skitse af Hans Christian Andersen parkens overordnede plan

Kilde: Kulturdialog, der udgives af Det Danske Kulturinstitut

Hvor langt man er kommet med den nævnte Andersen’s Fairy Park i Shanghai vides ikke på nuværende tidspunkt, da jeg ikke har kunnet finde oplysninger på nettet om dette. Har nogen af læserne yderligere oplysninger eller foto om det spændende projekt, vil jeg meget gerne modtage dem og lægge dem på denne hjemmeside.

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

lb 050210 og 011110