Illustration af H.C. Andersens eventyr “Barnet i graven” (3) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Barnet i graven” (1860) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: The Child in the Grave . By Hans Christian Andersen.

“…Men Moderen saae Intet, der hvor Barnet pegede, Intet, uden den sorte Nat; hun saae med jordiske Øine, saae ikke saaledes som Barnet, det Gud havde kaldt til sig, hun hørte Klangen, Tonerne, men hun fornam ikke Ordet, det hun havde at troe.
“Nu kan jeg flyve, Moder!” sagde Barnet, “flyve med alle de andre glade Børn lige derind til Gud! jeg vil det saa gjerne, men naar Du græder, som Du nu græder, kan jeg ikke komme fra Dig, og jeg vilde saa gjerne! maa jeg dog ikke nok! Du kommer jo derind til mig om ganske lidt, søde Moder!”
“O bliv, o bliv!” sagde hun, “kun et Øieblik endnu! en eneste Gang endnu maa jeg see paa Dig, kysse Dig, holde Dig fast i mine Arme!”…”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense. lbj121118-3

Sider: 1 2 3 4 5

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales