Illustration af H.C. Andersens eventyr “Barnet i graven” (2) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Barnet i graven” (1860) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: The Child in the Grave . By Hans Christian Andersen.

“..Du vil ned til dit Barn!” sagde en Stemme tæt ved, den lød saa klar, saa dyb, den klang ind i hendes Hjerte, hun saae op, og der stod hos hende en Mand, hyllet i en stor Sørgekappe med Hætte ned om Hovedet, men dog saa tillidsvækkende, hans Øine straalede som var han i Ungdoms Aar.
“Ned til mit Barn!” gjentog hun og der laae en Fortvivlelsens Bøn deri.
“Tør Du følge mig?” spurgte Skikkelsen. “Jeg er Døden!…”
Og hun nikkede bekræftende; da var det med Eet, som om alle Stjerner ovenover lyste med Fuldmaanens Glands, hun saae den brogede Farvepragt i Blomsterne paa Graven, Jorddækket her gav blødt og sagte efter, som et svævende Klæde, hun sank, og Skikkelsen bredte sin sorte Kappe om hende, det blev Nat, Dødens Nat, hun sank dybere end Gravspaden trænger ned, Kirkegaarden laae som et Tag over hendes Hoved…”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense. lbj121118-1

Sider: 1 2 3 4 5

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales