Illustration af H.C. Andersens eventyr “Barnet i graven” (1860)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Barnet i graven” (1860) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: The Child in the Grave . By Hans Christian Andersen.

“… Det var deiligt stjerneklart, Luften endnu saa mild, det var først i September. Hun kom ind paa Kirkegaarden, hen til den lille Grav, den var som en eneste stor Bouquet af Blomster, de duftede, hun satte sig ned, bøiede sit Hoved imod Graven, som skulde hun gjennem det tætte Jordlag kunde see sin lille Dreng, hvis Smiil hun saa levende huskede; det kjærlige Udtryk i Øinene, selv paa Sygeleiet, var jo aldrig til at glemme, hvor talende havde der hans Blik været, naar hun bøiede sig over ham og tog hans fine Haand, den han ikke selv mægtede at løfte. Som hun havde siddet ved hans Seng sad hun nu ved hans Grav, men her havde Taarerne frit løb, de faldt paa Graven…”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense 2012

Sider: 1 2 3 4 5

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales