H.C. Andersens rejser til England

H.C. Andersens dagbog 10. august 1847:

— Da vi Kl 5 kom til York talte en Mand til mig, det var Willingtons ældste Søn,
jeg kjendte ham ikke strax, løb fra ham, men vendte tilbage og undskyldte mig, præsenteredes for to Ladys; kjørt til black Swane i York, efter Middagsbordet til Domkirken, der er prægtig, som snittet ud, i Smag som Köln vil blive. —
Flere geistlige Bygninger, Jenny Linds Portræt. — Regnfuld Dag; vi mødte uendelig mange Tog, de susede som Raketter forbi, eet mødte vi i en Tunnel, her sidder Bjergpigen, Storkene flyve med og Svalerne. Et Par Ruiner. —
Bemærkninger: H.C. Andersen associerer med bemærkningen om at Domkirken er prægtig og ser snittet ud. Netop som træskærerarbejderne på husene ser snittede ud og at den i smag, som Der Kölner Dom vil blive. Det kan han godt have ret i, når man i dag ser billeder af Der Kölner Dom.
H.C. Andersens dagbog 11. august 1847:
— I morgen Stunden Hambro syg, jeg troede ikke vi kom afsted; jeg følte mig ilde! — Klokken 9 kjørte vi til Nevcastle, der laae i Røg og Damp i et Dyb,…..

York Minster er en stor gotisk katedral i York, i Nordengland.

H.C. Andersens rejser til England

H.C. Andersen var på to rejser til England. Den første rejse fandt sted i 1847 og foregik til følgende lande Tyskland, Holland, England, Skotland, Belgien. H.C. Andersen ankommer den 23 juni 1847 til London fra Rotterdam og rejser fra England 31.august 1847 fra Ramsgate over Ostende til Gent. Anden rejse var i 1857 og foregik til Tyskland, Belgien, Frankrig, England. Den 11. juni 1857 rejser han fra Calais over Dover til London. Den 15. juli rejser H.C.Andersen fra Folkestone over Boulogne og derfra via Amiens til Paris. På begge rejser besøger H.C. Andersen Charles Dickens.

Ovenstående billeder er som “Black Swan” i York så ud i 2010. Hans Christian Andersen var der ca. 160 år før. En del er forandret, men en del af interiøret er bevaret fra den tid.
Sir Thomas Herbert Bart er født i huset i1606, men læg mærke til de træudskæringer, der er på bl.a. træbjælkerne på de gamle huse. Noget som H.C. Andersen også lagt mærke til og beskrevet.

Sider:  1  2  3  4  5  6

Foto: Lars Bjørnsten Odense 2010