Hans Christian Andersen biography »The Fairy Tale of my Life« and “Black Swan Inn”

Nedenstående er en historie fra H.C. Andersens rejse til England og Skotland i juli-august 1847. Historien er beskrevet ud fra H.C. Andersens selvbiografi Mit livs Eventyr (Hans Christian Andersen biography »The Fairy Tale of my Life« 1855) og iagttagelser ved et besøg på “Black Swan Inn” og York foråret 2010.

Hans Christian Andersen biography »The Fairy Tale of my Life« 1855

Originalmanuskript til H.C. Andersen: »Mit livs eventyr« Kapitel 13 i uddrag
Kilde: Odense Bys Museer

Nedenstående tekst svarer til H.C. Andersens håndskrevne tekst, som angivet ovenfor. I den håndskrevne tekst startes i øverste højre hjørne ved … Paa Banegaarden….
“……..Paa Banegaarden i York hilste en Herre paa mig og presenterede to Damer, det var den nuværende Hertug af Wellington, som kjendte mig, han kom med sin Brud. – I »Black Swane« i York blev overnattet; jeg saae den gamle By med sin prægtige Kirke; saadanne maleriske Huse, med udskaaret Bjælkeværk i Gavle og Karnapper, som her, havde jeg endnu ikke seet. – Svalerne fløi i store Skarer omkring i Gaderne, og over mit Hoved min egen Fugl, Storken. – Fra York gik vi med Banetog næste Dag til Newcastle, der laae nede i en Dybde i Røg og Damp. Viaduct og Bro ved Byen vare ikke færdige endnu, vi maatte derfor Alle i Omnibus og gjennen, Staden til Jernbanen hiinsides Byen. – Her var en Trængsel og Uorden. – Man faaer ikke i England, som i andre Lande, et Tegn for sit Tøi, dette maa man selv passe paa, og det var ved de forskjellige…

NB: Nedenstående tekst er ikke med i den gengivne i den her håndskrevne tekst.

….Steder, hvor der skulde ompakkes, en heel Plage. – Trængselen her var netop den Dag meget stor, vi vare saa mange Reisende, og tidligt om Morgenen var her just gaaet et Expres-Tog for Gentlemen, der med Deres Hunde droge paa Jagt i Skotland; alle Vogne til første Classe vare tagne, vi kom Een og Hver ind i anden Classe, der er saa slet den kan vare, med Træbænke og Træskodder, som man i andre Lande har dem for fjerde Classe.

Sider:  1  2  3  4  5  6