H.C. Andersen og England

Landskab nær Gothland  Yorkshire i England Foto: Lars Bjørnsten 2010

H.C. Andersen har beskrevet England således:

  • Hele England minder ellers om Danmark. Kornet står velsignet og skovene er smukke grønne.
  • Hvor England ligner Danmark, især Fyn; efter….. så det bjergagtigt ud.
  • Mit Publicum i Engeland og Skottland er utroligt stort, den mageløse Hjertelighed og Opmærksomhed man har viist mig i alle Stænder, har dybt grebet mig! jo høiere jeg løftes, jo mere føler jeg mig lille! ( Brev 9. september 1847 fra H.C. Andersen til Carl B Lorck )
  • Themsen med sine Skibe viiste mig at Engeland er Havets Behersker, det mylrede og Dampskibene fløi forbi, som Raket paa Raket ved et Fyrværkeri, ved Greenwich, var der en saadan Dampskib Røg, som om hele Floden brændte og der lugtede rædsomt af Steenkul;—et mageløst, storartet Uveir stod over os med Lyn paa Lyn[,] et Jernbane Tog fløi—ja den Fart har jeg aldrig før seet—fløi mod den sorte Grund forbi os. Tordenen rullede! »Hører De!« sagde en Engelænder til mig; »saaledes hilse vi paa de Digtere vi holde af!« og tilføiede i samme spøgende Tone; »nu veed man i London Andersen kommer!«—»Ja, Gud veed det, Ingen andre, ham er det, som hilste!« sagde jeg, og disse Ord gjorde et underligt Indtryk paa Mennesket, han næsten omfavnede mig. Dato: 24. juni 1847
  • Fra: H.C. Andersen Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
  • Min Modtagelse her i Engeland overgaaer mine dristigste Forventninger, mine Bøger synes her læste og kjendte, som om jeg var en engelsk Forfatter. Man siger at det er ikke let for en fremmet at komme ind i den fornemme Verdens Kredse, jeg har ikke mærket hertil, og man har modtaget mig paa det hjerteligste og bedste. Den litteraire Verden er ligesaa smukt kommet mig imøde, jeg føler mig ganske hjemme i det store London, kun kan mit Legeme ikke holde det ud, thi en Anstrængeise er det! Brev 24. juli 1847 fra H.C. Andersen til Carl B Lorck.

H.C. Andersen var på to rejser til England. Den første rejse fandt sted i 1847. Anden rejse var i 1857. På begge rejser besøgte H.C. Andersen Charles Dickens . Se mere om “H.C. Andersens besøg på “Black Swan” og i York 1847.

Sider:  1  2  3  4  5  6

Kilde: SDU-brevbase, HCA’s dagbøger