Lille København i Odense (3)

Visitkortfotografi. Frederik den 7. og grevinde Danner (Louise Rasmussen). Datering 1860. Kilde: Odense Bys Museer.

Lille København

Ikke mindst kronprins Frederik og senere i 1848 Kong Frederik den 7., opholdt sig i lange perioder på Odense slot og derfor blev Odense også kaldt ”Lille København”. Der var stor selskabelighed på slottet og mange mennesker var beskæftiget på slottet. Interessant er det at Odense har i sin lange historie kun har udnævnt to æresborgere og at de begge har relationer til Odense og Odense Slot. De to er kong Frederik VII og digteren H.C. Andersen, som repræsenterede hver sin ende i samfundets hierarki.

Kongens ægteskabelige problemer

Han giftede sig med kong Frederik 6.s yngste datter, Vilhelmine, men ægteskabet blev præget af Frederiks ægteskabelige udskejelser og hensynsløshed over for sin hustru, hvorfra han i 1834 blev skilt. Han giftede sig på ny med Caroline Amalie (dronning Caroline Amalie 1796-1881)og dette blev også en ægteskabelig fallit, så der kom andre kvinder ind i kongens liv.

Se også:

 

Sider: 0   1  2  3  4