Kort om Odense Slots historie (1)

 Foto: Odense Bys Museer

 Odense Slot 1850. Foto: Odense Bys Museer

  Oprindelig lå Odense Slot uden for byen, men i dag ligger det i centrum af Odense tæt placeret ved Kongens Have og over for den gamle banegård. Det blev oprindeligt bygget som et hospital (Domus hospitalis St. Johannis) i 1280 af Johanniterordenen, senere blev det til Skt. Hans Kloster. Det var Danmarks næststørste kloster i middelalderen og var ejet af Johanittermunkene.

Efter reformationen 1536

Efter reformationen i 1536 overgik slottet og haven til kongeligt eje og i 1571 blev klosteret, som var nedlagt, ombygget til lensmandsbolig ”Odensegård” . Slottet er i flere omgange blev moderniseret og ombygget. I 1579 blev det ombygget, til Odense Slot på befaling af Kong Frederik den 2. Omkring 1720 blev slottet og slotshaven ombygget til et samlet barokanlæg med en ny to etages fløj mod nord. Dette er slottets hovedbygning og betød at det oprindelige trefløjede slot nu blev lukket omkring en klostergård.

Slottet som guvernørbolig

Fra 1815-48 indtager Odense Slot (den tidligere Odensegaard) en særstilling i Danmark som guvernør bolig for Fyns første guvernør kronprins Christian Frederik.

Trykt tegning fra 1890, farvelagt. Kongens Have med Odense Slot og søen i baggrunden.     I forgrunden en kvinde med en lille dreng i matrostøj, stående ved H.C. Andersen statuen  Kilde: Odense Bys Museer

  Trykt tegning fra 1890, farvelagt. Kongens Have med Odense Slot og søen i baggrunden. I forgrunden ses en kvinde med en lille dreng i matrostøj, stående ved H.C. Andersen statuen. Kilde: Odense Bys Museer. H.C. Andersen statuen til højre i billedet er modelleret af billedhugger L. Hasselriis og afsløret 19/6-1888 i Kongens Have. Den blev i 1905 flyttet Gråbrødre Plads og i 1949 til sin nuværende placering i  H.C. Andersen Haven.

Den 18. marts 1848 blev guvernementet ophævet, og staten overtog slottet. Odense Kommune købte det i 1907. Odense Slot har en spændende plads i den nationale historie.

Odense Slot anno 2011: 3D- animation -3-9-2011-odense Slot Lyt og se en spændende oplevelse!

Se også:

 

Sider: 0   1  2  3  4