Niels Larsen Stevns fresko i Odense: Ørsted eksaminerer H.C. Andersen

Ørsted eksaminerer H.C. Andersen

Lidt om Niels Larsen Stevns udsmykning af Mindehallen i Odense

Mindehallen ved H.C. Andersens Hus er udformet som en monumental rotunde eller kuppelsal. Det er Thomas B. Thrige der i 1929  donerede penge til Mindehallen, som er tegnet af den odenseanske arkitekt Niels Jacobsen. Sluttelig overdrager man arbejdet med udsmykningen til  freskomaler “Niels Larsen Stevns”, der får frie tøjler til opgaven. Det blev et forslag med 8 motiver fra “Mit livs Eventyr”, der blev vedtaget. Et af de otte billeder er ovenstående. Se mere her!

Billedet “Ørsted eksaminerer H.C. Andersen”

H.C. Andersen er til sin sidste eksamen i filosofikum efter 7 års pinsler på bl.a. latinskolen. På billedet ses H.C. Ørsted, der eksaminerer Andersen i 1829. Desuden ses 2 dommere. Andersen havde eksamensangst og tager sig til hjertet. Han står og vakler i højre side, så han er ved at falde udover kanterne. Det er et billede af Andersen præget af angst, fortvivlelse og afmagt overfor spørgsmålene fra Ørsted. Lyset fra vinduerne giver Andersen mod og til at se de lysere tider og  den verden der venter ham.

I  “Mit livs Eventyr” skriver Andersen om eksamen:

En ganske egen Scene indtraf ved Examensbordet hos H. C. Ørsted; jeg havde godt besvaret alle hans Spørgsmål, han glædede sig derover, og idet jeg var færdig, standsede han mig ved Bortgangen og sagde: »jeg maa dog endnu gjøre Dem et lille Spørgsmål ! « hans hele Ansigt var saa straalende mildt: » Siig mig hvad De veed om Electro-Magnetismen.« »Det Ord kjender jeg slet ikke!« svarede jeg. »Husk Dem om! De har forud besvaret Alt saa fortræffeligt, og De maa vide Noget om Electro-Magnetismen!« »Derom staaer der ikke Noget i Deres Chemie!« sagde jeg med Bestemthed. »Det er sandt! «svarede han, »men jeg har talt om den paa mine Forelæsninger!« »Dem har jeg været paa allesammen, undtagen een eneste, saa maa De just den Time have talt herom, for jeg veed ikke det allermindste om det, jeg kjender ikke engang Navnet!« Ørsted smilede ved denne usædvanlige Tilstaaelse, nikkede og sagde: »det var Skade, at De ikke vidste det, for ellers vilde jeg have givet Dem præ – nu faaer De laud – for De har svaret meget godt!«

Lars Bjørnsten Odense

Kilder: Svend Larsen: Niels Larsen Stevns og H.C. Andersen, H.C. Andersens Hus, Andelsbogtrykkeriet i Odense, 1955
Michael Wivel: Lysets tøven, Christian Ejlers’ forlag, 1994

Se mere om Mindehallen – Kuppelsalen – Rotunden i H.C. Andersens Hus her!