H.C. Andersen Haven  i Odense juni 2020

Foto af H.C. Andersen Haven  i Odense juni 2020

I fremtiden ændrer den tidligere Lotzes Have navn til H.C. Andersen Haven. Der har været lidt navneforvirring, om, hvad de forskellige ting hed og hvor de ligger. Nu er der skabt klarhed, i god tid inden det nye museum og have er færdiggjort i 2021. I kraft af at H.C. Andersens Hus bidrager til transformationen af Odense til en storby er det nødvendigt med denne klarhed over navnene.

Kært barn har mange navne …..men nu har man politisk slået fast, at H.C. Andersen Haven ikke er en have, men et vejnavn. For at skabe entydighed vil de forskellige bygninger i H.C. Andersen Haven få selvstændige adresser f.eks.  H.C. Andersens Hus Nr. 1,  Caféen Nr. 3 og Børneuniverset Nr.5.

By-og Kulturudvalget i Odense Kommune har den 12. maj 2020 besluttet at vejnavnet ”H.C. Andersen Haven” er gældende som adressegivende vejadgang for vejanlægget ovenpå museet Det Ny H.C. Andersens Hus. Dermed er den historiske Lotzes Have strøget af landkortet.

Tidligeret blev navnet, ”H.C. Andersen Haven”, også brugt til parkanlægget syd for domkirken og på øen i Odense Å. ”H.C. Andersen Haven” blev anlagt som led i et beskæftigelsesarbejde i 1942, hvor man slår Klosterhaven og Læseforeningens Have sammen til ”H.C. Andersen Haven”, hvilket var det officielle navn for haven indtil 2020, hvor det officielle navn fremover bliver Eventyrhaven.

I H.C. Andersen Haven ligger museet H.C. Andersens Hus, som passende kunne tildeles adressen H.C. Andersen Haven 1. Det er vigtigt at adressen er entydig, og at alle gæster får let ved at finde stedet og hovedindgangen. Museet H.C. Andersens Hus bliver bygget med et haveanlæg, som i fremtiden vil være en del af oplevelsen i at ankomme til stedet.  De gamle adresser var knyttet til Bangs
Boder eller Hans Jensens Stræde.

H.C. Andersens Fødehjem Hans Jensens Stræde 45 5000 Odense C.

H.C. Andersens Fødehjem har dog sin egen adresse Hans Jensens Stræde 45, så de bliver let at finde på kort m.m. Dog vil der fremover ikke være adgang via Hans Jensens Stræde. Dette skal ske via hovedindgangen til  Museet H.C. Andersens Hus i H.C. Andersen Haven og det er ganske vist …..

Lars Bjørnsten Odense 11. juni 2020

Kilde: odense.dk.