Maleren Fritz Syberg (1862-1939) og H.C. Andersen

Fritz Syberg (1862-1939), Selvportræt, 1883

Christian Friedrich “Fritz” Wilhelm Heinrich Syberg (1862 – 1939) tilhørte gruppen af fynske malere, der var uddannet på Zahrtmanns Skole.

Syberg blev sammen med Peter Hansen og Johannes Larsen fra Kerteminde kendt som Fynboerne. Fritz Syberg tegnede med pen og blyant og hans hovedværk er 18 store pennetegninger til H.C. Andersens eventyr “Historien om en moder”.

Fritz Syberg stammede fra meget beskedne kår, og hans mor døde på fattiggården. Det sidste glemte han aldrig, og det er også det, der giver ekko i nogle illustrationer til H.C. Andersens eventyr og ikke mindst »Historien om en moder«.

Han brugte interiører og landskaber fra hjemmet i Svanninge og den nærmeste omegn. Tegningerne findes i dag sammen med 30 af hans originalillustrationer til H.C. Andersens eventyr “Den grimme ælling”, som findes i Den Kongelige Kobberstiksamling på Statens Museum for Kunst i København. Kilde: smk.dk og wikipedia.

Nedenfor er gengivet de arbejder, der relaterer til H.C. Andersen og hans værker.

 

Se flere illustrationer af H.C. Andersen og hans eventyr her!