Eventyrslottet flyttes fra Lotzes Have til Eventyrhaven i 2018

Eventyrhaven plantegning (Kilde: Odense Kommune)

Odense Kommunes By- og Kulturudvalg har jvf. referatet fra den 20. juni 2017 besluttet en ny placering af Eventyrslottet fra 2018. I forbindelse med flytningen er der givet følgende orientering: “Slotskulissen Eventyrslottet, som hver sommer placeres i Lotzes Have, ejes af Odense Kommune og opstilles med henblik på at tilbyde kulturoplevelser i sommersæsonen. Kulissen udlånes primært til H.C. Andersen Paraden, men anvendes også til bl.a. vielser og musikarrangementer. Forestillingerne fra H.C. Andersen Paraden overværes hvert år af 60.000-80.000 besøgende ifølge kunstnerisk leder Torben Iversen.

I forbindelse med byggeriet af det nye H.C. Andersens Hus vil det ikke være muligt at benytte Lotzes Have til opstilling af kulissen. Derfor skal der fra og med sæsonen 2018 findes en ny placering.

Vilkårene i forhold til myndighedskrav er på plads for en placering i Eventyrhaven i sæson 2018. Placeringen vil efter sæson 2018 blive evalueret i forhold til støj, publikumsoplevelse samt praktiske forhold som strøm og toiletforhold, derefter vil den endelige godkendelse foreligge. Hvis der ikke kan opnås en myndighedsgodkendelse om en fast placering i Eventyrhaven baseret på evalueringen, vil placeringen enten skulle ændres eller kræve en politisk beslutning i forhold til, hvilke aktiviteter der ønskes at være repræsenteret i Eventyrhaven fra og med sæson 2019.

Placering i Eventyrhaven er valgt i tæt samarbejde mellem H.C. Andersen Paraden og By- og Kulturforvaltningen. Der har bl.a. været fokus på adgangsforhold, helhedsoplevelse og de omkringliggende boliger.
Placeringen i Eventyrhaven er valgt ud fra betragtningen, at denne vil skabe synergi i forhold til andre kulturelle tilbud med H.C. Andersen som omdrejningspunkt, samt at den lever op til de kunstneriske behov hos H.C. Andersen Paraden. Kun forsøgsordningen i 2018 kan vise, om aktiviteten kan leve i harmoni med de nærliggende boliger. Den primære bruger vil derfor kontakte de nærmeste naboer i god tid inden H.C. Andersen Paradens opstart i 2018.

Hvis kulissen skal have en fast placering i Eventyrhaven, bliver der på sigt behov for at udvikle kulissen og dermed H.C. Andersen Paradens forestilling. H.C. Andersen Paraden har på nuværende tidspunkt fremlagt ønsker om en ”flyvende kuffert” i trækronerne, et flydende åkandeblad i Odense Å samt en kunstig sten, hvorpå Den Lille Havfrue kan sidde ….”

Ovenfor ses placeringen i 2018 i Eventyrhaven. Foto Lars Bjørnsten Odense 2017.

Se mere om Eventyrslottet her: