Hofbager August Bruun København (3)

bager-1864

Hofbager August Bruun (1812-1887)

 H.C. Andersen kendte mange der gjorde tjeneste under krigen 1864. Derfor var hans hjerte stort for de danske soldater der blev såret eller døde i krigen og deres efterladte. Han følte sig forpligtede til at gøre noget og derfor var han glad for at klippet blev solgt langt over den fastsatte pris på en halv rigsdaler. Klippet blev solgt for 2 rigsdaler til hofbager August Bruun (1812-1887). Det har indtil den 2 december 2002 været i denne families eje. Papirklippet, som er heftet ind bagerst i førsteudgaven af H.C. Andersens ”Eventyr” fra 1850, skrev Bruun: ‘Det klippede Eventyr er skjenket af H.C. Andersen til en Basar til Fordel for de ‘Danske Krigsfanger’. A.Bruun, Hofbager, København, 1ste Juni 1864. Kilde sdu.dk.

August Bruun, hofbagermester, dampmøller og kaptajn: Han er født den 4. juni 1812 og død den 5. december 1887

Den 2. december 1861 skriver H.C. Andersen til August Bruun med en dedikation skrevet i “Mit Livs Eventyr” 2. udg. 1859 således:

Hr Bruun og hans Huusfrue.

“Den svenske Nattergal” fløi ind i Stuen,
Den vilde smage paa det hvide Brød;
Der var saa hyggeligt ved Arne-Luen,
Og fra Klaveret bløde Toner lød.
Det Mindebilled- staaer ei her i Bogen,
Men skrevet i mit Hjertes Rosenblad,
Og sees og huskes det endnu af Nogen
Da er det Dem jeg bringer dette Qvad.

H. C. Andersen
Kjøbenhavn 2 December 1861

Den 2. december 1861 kunne August Bruun og hans kone fejre sølvbryllup. Teksten i dedikationen om “Den svenske Nattergal” hentyder til et besøg af H.C. Andersens og Jenny Lind, om et besøg om hos Kongens Bager. H.C. Andersen skriver i sin almanak således: Fredag 17 Middag hos Linds. Aften hos Bournonville der talte ondt om Forfatteren til den ny Barsel; hans Udfald mod mig om Kunstnerindens Nimbus jeg hyldede. i Formiddags med Jenny i Musæet, vort Besøg hos Kongens Bager.

Midt på papirklippet har H.C. Andersen skrevet et vers og lavet sin underskrift. Se mere på nedenstående sider!

 Foto: Lars Bjørnsten Odense 2002

Sider:  0   1  2  3  4  5