Bazar til fordel for danske Krigsfanger 1864 (2)

1864-bazar

 Foto: Lars Bjørnsten Odense 2002

 Annoncen er sat i Berlingske Politiske og Avertissementtidende den 3. maj 1864 ” Bazar til fordel for danske Krigsfanger”. Lørdag den 7. – mandag den 9. maj 1864. Senere blev bazaren forlænget til onsdag den 11. maj 1864.

Bazar til Fordeel for danske Krigsfanger afholddes i Casinos lille Sal Løverdagen dag den 7de Mai fra kl. 4-9, Søndagen den 8de Mai fra kl. 4-7 og Mandagen den 9de Mai fra Kl. 11-7. Adgangen betales med 1 Mk. af Voxne og 8 sk. af Børn. Bidragyderne bedes godhedsfuldt at sende deres Gaver til en af Damecomiteen senest inden Torsdag Aften, den 5te Mai. Fru C. Blom, Kronprindsessegade 30. Fru E Borch, Store Fiolstræde 17. Fru S. Borch, Frederiksbergallee 8. Fru C. Bruun Christiansborg. Fru M. Brøndum, Frederiksholmscanal 24. Fru A. Clausen Overg. u. Vandet 17. Fru J. Erichsen, Nybrogade 6. Fru S. Hahn, Nørrebrogade 25. Fru S. Halkier Norgesgade 35. Fru M. Hansen Toldbodveien 5. Fru E. Holm St. Jørgensgade 1. Fru S. Holm Gammeltorv 14. Fru C. Jensen Vestergade 18. Frøken E. Petersen Østerbro 18. Fru H. Petersen Nørrevold 122. Fru J. Rasmussen, Fru S. Sterup, Frøken E. Wiehe. G.F. Borch Store Fiolstræde 17. H.A. Clausen Overgade o. Vandet 17.

Allerede i maj 1864 begyndte H.C. Andersen at klippe til velgørende formål  En af bidragsyderne var H.C. Andersen, som havde fremstillet papirklippet i maj 1864 og skænket klippet til bazaren, som blev afholdt i Casinos lille sal i København til fordel for ofrene og danske krigsfanger i Tyskland i forbindelse med krigen i 1864.

Papirklippet har ikke været handlet siden hofbager August Bruun i begyndelsen af den sørgelige sommer 1864 betalte to Rigsdaler for det på en auktion i Casino til fordel for krigsfanger efter slaget ved Dybbøl den 18. april 1864. Læs mere på de næste sider.

Sider:  0   1  2  3  4  5