Arveprinsesse Caroline og H.C. Andersen

1-Kronprinsesse-caroline.

Kronprinsesse Caroline (1793-1881)

Kronprinsesse Caroline. Senere arveprinsesse Caroline (1793-1881) datter af kong Frederik den 6. Farvelagt tegning fra ca. 1820. H.C. Andersen blev fremstillet for kronprinsessen under et besøg på Frederiksborg Slot i 1822 og hun var meget interesseret i hans oplæsning og eventyr. Hun har siden hen støtte H.C. Andersen økonomisk. Arveprinsesse Caroline blev gift 1829 med arveprins Ferdinand (1792-1863) og er søn af arveprins Frederik. Hun skal ikke forveksles med Christian 8.s dronning Caroline Amalie.

Kronprinsesse Caroline ydede bl. a. H.C. Andersen økonomisk støtte mellem 1848 og 63, da hun var arveprinsesse. Ferdinand og Caroline var meget fornøjelige og gav anledning til mange beretninger og anekdoter: Se nedenfor.

Det fortælles jvf. Jens Andersen: Andersen. En biografi 1-2. Gyldendal: at kronprinsesse Caroline var tilstede ved en premierforestilling, hvor H.C. Andersen var danseelev, hvor han som statist skulle forestille en indisk offerpræst. Hun mødte senere H.C. Andersen på Frederiksberg Slot, hvor Andersen tabte alle sine bolsjer og kronprinsessen glæde ham ved at sige, at han i profil lignede Schiller. Senere skulle hun dog have sagt til Andersen, at statisterne snarere end Schiller og indiske offerpræster havde lignet flåede katte og skoldede svin. Det gav H.C. Andersen hende medhold i. Det fortælles også, at H.C. Andersen efter sin studentereksamen i 1828 var rekrut i Kongesn Livkorps. Han var stolt over dette og viste sin uniform frem i byen. I Østergade i København mødte han Prins Ferdinand og prinsesse Caroline og digteren præsenterede straks gevær for de kongelige. Han tog chakoten af og bukkede dybt, hvilket jo så ud af noget, når man var næsten 1,85 cm høj. De kongelige gav sig til at le, og prinsesse Caroline sagde: “I, min Gud, det er jo Andersen”. Se også H.C. Andersen var soldat i Odense.

H.C. Andersens skriver i sin Levnedsbog 1805 -1831 om de tre år i København  og herunder om mødet med kronprinsesse Caroline således: ” …. Fru Colbjørnsens Datter (nuværende Fru von der Maase) var da Hofdame hos Kronprindsessen, hun hørte af Moderen om mig, yttrede Lyst at see mig, og jeg fløi strax ud paa Frederiksberg. Kronprindsessen kom ind for ogsaa at see mig, og jeg følte mig slet ikke geneert, tilbød strax at synge og declamere, og man lønnede mig med Roes og Kager. Med et Kræmmerhuus fuldt af Sukkergodt, Druer og Ferskner, samt 10 Rdlr i rede Penge vandrede jeg lyksalig hjemad….”

Indbydelse til subskription på H.C. Andersens første ungdomsarbejde “Ungdoms-Forsøg” i 1822. Blandt køberne ses Kronprinsesse Caroline af Danmark, som bandt sig til at købe fire eksemplarer af “Ungdoms-Forsøg”.

Foto: Lars Bjørnsten Odense 2002

Kvinderne i H.C. Andersens liv