Subskription på H.C. Andersens første ungdomsarbejde i 1822

Subskription på H.C. Andersens første ungdomsarbejde i 1822

Indbydelse til subskription på H.C. Andersens første ungdomsarbejde “Ungdoms-Forsøg” i 1822. Blandt køberne ses Kronprinsesse Caroline af Danmark.

H.C. Andersen har som indledning skrevet lidt om selve udgivelsen og om hans forsøg på at kunne tjene til livets ophold i København, desuden et ønske om at kunne blive elev på Det kongelige Teater i København.

Andersen skriver i uddrag i sin indledning til subskriptionen bl. a.

  • I slutningen af næste måned vi udkomme en samling af digtningerne under titel : Ungdoms forsøg…..
  • Jeg vil i en Alder af 17 Aar at udgive mit første arbejde i håb om derved at kunde fortjene Livet …..
  • I en alder af 14 år forlod jeg min fødeby Odense og reiste til Kjøbenhavn …..

List of people guaranteeing to buy his first juvenile work, 1822. The signature of Crownprincess Caroline of Denmark is to be found among the subscribes.

Set på H.C. Andersen udstillingen på Rosenborg i København 2005. Foto: Lars Bjørnsten Odense 2005