Titelblad: Agnete og Havmanden 1834

1-agnete-havmanden-1834.

Agnete og Havmanden. Dramatisk Digt af H.C. Andersen. Kjøbenhavn. Tryk paa Forfatterens Forlag hos Bianco Luno og Schneider. 1834.

Reaktionen på Agnete og Havmanden, som H.C. Andersen satte så stor lid til , var ubarmhjertlig. I et koldt brev fra Edvard Collin den 18. december 1833 lyder det “…det er utroligt, hvor faa Venner Deres Muse nu har. Hvad er Grun­den dertil: De skriver formeget! Naar det ene Arbeide er under Tryk­ken, er De halvt færdig med Manuscriptet til det andet; ved denne ra­sende, denne beklagelige Productivitet nedsætter De Deres Arbeider i den Grad, at ingen Boghandler tilsidst vil have dem for intet…. ” herefter citeres en ven for ordene: “… Ulykken er, at Øehlenschläger engang har sendt Mestervær­ker hjem fra Paris; derfor er formodentlig dette over Hals og Hoved smurt sammen. Jeg sender Dem Manuscriptet tilbage og vasker mine Hænder; gjør De ligesaa! ….” I brevet fik H.C. Andersen desuden at vide at hans moder i Odense var død.  Se også:   Titelblade med udgivelser af H.C. Andersen