Illustration af H.C. Andersens eventyr “Svinedrengen” (2)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Svinedrengen” (1842) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Swineherd  By Hans Christian Andersen (1842)

“…. Man maa opmuntre Kunsten!” sagde hun, “Jeg er Keiserens Datter! Siig ham, han skal faae ti Kys ligesom igaar, Resten kan han tage hos mine Hofdamer!”
“Ja, men vi ville saa nødig!” sagde Hofdamerne.
“Det er Snak!” sagde Prindsessen, “og naar jeg kan kysse ham, saa kan I ogsaa! husk paa, jeg giver Eder Kost og Løn!” og saa maatte Hofdamen ind til ham igjen.
“Hundrede Kys af Prindsessen,” sagde han, “eller hver beholder sit!”
“Staae for!!!” sagde hun, og saa stillede alle Hofdamerne sig for og han kyssede da.
“Hvad kan det dog være for et Opløb dernede ved Svinestien!” sagde Keiseren, der var traadt ud paa Altanen; han gned sine Øine og satte Brillerne paa. “Det er jo Hofdamerne, der ere paa Spil! jeg maa nok ned til dem!” – og saa trak han sine Tøfler op bag i, for det var Skoe, som han havde traadt ned.
Hille den! hvor han skyndte sig!
Saasnart han kom ned i Gaarden, gik han ganske sagte, og Hofdamerne havde saameget at gjøre med at tælle Kyssene, for at det kunde gaae ærligt til, at de slet ikke mærkede Keiseren. Han reiste sig paa Tæerne…..”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3