Illustration af H.C. Andersens eventyr “Verdens dejligste Rose” (2)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Verdens dejligste Rose” (1852) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Loveliest Rose in the World . By Hans Christian Andersen.

“… Da traadte ind i Stuen et Barn, Dronningens lille Søn; Taarerne stode i hans Øine og paa hans Kinder; han bar en stor opslagen Bog, dens Bind var af Fløiel og med store Sølvhægter.
“Moder!” sagde den Lille, “O hør dog hvad jeg har læst!” og Barnet satte sig ved Sengen og læste af Bogen om ham, der hengav sig selv til Korsets Død for at frelse Menneskene, selv de ufødte Slægter. “Større Kjærlighed gives der ikke!”
Og der gik et Rosenskjær over Dronningens Kinder, hendes Øine bleve saa store, saa klare, thi hun saae fra Bogens Blade løfte sig Verdens deiligste Rose, Billedet af den, som fremsprang fra Christi Blod paa Korsets Træ.
“Jeg seer den!” sagde hun. “Aldrig døer den, som seer den Rose, den deiligste paa Jorden!”…”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2