Illustration af H.C. Andersens eventyr “Svanereden” (2)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Svanereden” (1852) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Swan’s Nest . By Hans Christian Andersen.

“….Ogsaa nærmere vor Tid blev seet mægtige Svaner flyve ud fra Reden.
Det lyste gjennem Luften, det lyste hen over Verdens Lande, Svanen spredte ved sine stærke Vingeslag den dæmrende Taage, og Stjernehimlen blev mere synlig, det var som om den kom Jorden nærmere; det var Svanen Tycho Brahe.
“Ja den Gang!” siger Du, “men nu i vore Dage!” Da saae vi Svane flyve ved Svane i herlig Flugt. Een lod sin Vinge glide hen over Guld-Harpens Strænge og det klang gjennem Norden, Norges Fjelde løftede sig høiere i Oldtids Sollys; det susede i Gran og i Birk; Nordens Guder, Helte og ædle Qvinder viste sig i den dybe mørke Skovgrund.
Vi saae en Svane slaae med Vingen mod Marmor-Fjeldet, saa at det brast og de i Stenen bundne Skjønheds Skikkelser skrede frem ved solklar Dag, og Menneskene rundt om i Landene løftede deres Hoveder for at see disse mægtige Skikkelser…..”

Indeks over Andersens eventyr — Index  Andersen’s Fairy tales

Sider:  0  1  2